16 AUGUSTUS 2023. - Aanwijzing van gewestelijke toezichthouders, gewestelijke milieuopsporingsambtenaren, gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van bosinventariseerders overeenkomstig het Bosdecreet van 13 juni 1990

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen