15 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2006 houdende de oprichting van het orgaan dat de bevoegdheden uitoefent inzake de rechtspositie van het personeel voor het VEKA

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen