14 JULI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de inwerkingtredingsdatum van artikel 15 van het decreet van 25 maart 2022 tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen