13 OKTOBER 2023. - Ministerieel besluit tot opheffing en aanwijzing van bevoegde ambtenaren in het Vlaamse Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen