11 MEI 2023. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen