10 JUNI 2020. - Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring van productie-installaties van warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen moet voldoen voor het toekennen van garanties van oorsprong van warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen