1 MAART 2023. - Besluit van de administrateur-generaal tot aanstelling van gewestelijke toezichthouders overeenkomstig artikel 12, 9°, 9° /1, en 9° /3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen