Compendium voor monsterneming en analyse in het kader van bodembescherming (BOC)

Hieronder kan u het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC) terugvinden dat vanaf 1 januari 2017 moeten toegepast worden in het kader van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 

TOE TE PASSEN BOC DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN T.O.V.
VORIGE VERSIE
BELGISCH STAATSBLAD
versie van 12 oktober 2017 01/09/2017   05/12/2017

 

Hieronder kan u de vorige versies van het BOC  terugvinden.

VORIGE VERSIES BOC DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN T.O.V.
VORIGE VERSIE
BELGISCH STAATSBLAD
versie van 22 december 2015 01/01/2016 BOC update 14/01/2016
versie van 8 juli 2014 01/07/2014   06/08/2014
versie van 25 juli 2011 01/09/2011   05/08/2011
versie van 20 december 2010 01/01/2011   29/12/2010
versie van januari 2008      
versie van mei 2007