Nieuw op EMIS

19/9/2018

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit organiseert KU Leuven een studie rond mobiliteit in Vlaanderen. Deze studie kadert in het onderzoek voor het steunpunt circulaire economie van de Vlaamse overheid. Wie de tijd neemt om de studie in te vullen, maakt kans op een FNAC-bon, cinematickets of kansspelloten.

18/9/2018

We verwelkomen A.Q.T. bvba - Extended in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Milieucoördinatoren & ISO 14001

18/9/2018

Applicants have submitted 124 proposals for traditional LIFE projects under the Climate Action sub-programme in the 2018 funding round. The deadline for applications was Wednesday 12 September. Half (62) of the proposals are for Climate Change Mitigation projects, with 51 for Climate Change Adaptation projects and the remaining 11 for the Climate Governance & Information (GIC) strand.

18/9/2018

Na zo’n zestig jaar nemen we in Nederland afscheid van het aardgas, een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Nu worden in een heel jaar duizend woningen energieneutraal of -positief gemaakt. Dat moeten er gemiddeld duizend per dag worden, om de klimaatdoelen te kunnen halen. In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ doet TNO hiervoor aanbevelingen. 

18/9/2018

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden ze een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten.  De extremen van het weer kunnen in het laaggelegen land grote effecten hebben.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

20/09/2018

19/09/2018

18/09/2018