Erkende laboratoria

Voor monsternemingen en het uitvoeren van analyses op water, lucht, bodem, afval, veevoeder en mest kan in het kader van milieuwetgeving of een milieuvergunning een erkenning vereist zijn voor het laboratorium die de handelingen uitvoert. In dit luik vindt u informatie over en voor de volgende laboratoria: