Nieuw op EMIS

9/2/2016

Natuur & Milieu en Eneco hebben CE Delft opdracht gegeven te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de meestook van biomassa die nog niet zijn afgesproken in het Energieakkoord en wat de subsidiekosten en overige effecten van deze alternatieven zijn voor Nederland. Uit deze studie blijkt dat er alternatieven mogelijk zijn voor meestook in kolencentrales.

9/2/2016

Wind energy added more new capacity than any other form of power in Europe in 2015.

8/2/2016

Duurzaam onderhoud en verdere uitbouw van riolering kostte in 2014 gemiddeld 49 euro per Vlaming.

8/2/2016

An eagerly awaited aircraft CO2 emissions standard made further and important headway today at the UN’s International Civil Aviation Organization (ICAO).

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

10/02/2016