Nieuw op EMIS

30/10/2014

In 2013 werd 34% van de milieumisdrijven die de Vlaamse parketten registreerden, doorgestuurd naar het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) voor bestuurlijke beboeting. Met het Milieuhandhavingsdecreet van 2009 ontstond naast het strafrechtelijke spoor bij de parketten de mogelijkheid om milieumisdrijven bestuurlijk te beboeten via de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeer (AMMC) van het Departement LNE.

28/10/2014

The Commission, assisted by the European Environment Agency, today releases its annual Progress Report assessing the headway on climate action.

24/10/2014

The European Green Capital Award is recognition of a city at the cutting edge of environmentally-friendly urban living.

23/10/2014

De vernieuwde website van de Navigator Leefmilieu, Natuur en Energie werd in het voorjaar gelanceerd via het tijdelijke internetadres  http://nnavigator.emis.vito.be

23/10/2014

De regeringsleiders van de 28 lidstaten verzamelen in Brussel voor een beslissende vergadering omtrent het toekomstige Europese energie- en klimaatbeleid. Op tafel liggen Europese doelstellingen voor CO2-reductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Terechte bekommernissen, maar in de uitwerking van de plannen vraagt essenscia om rekening te houden met het globale karakter van de economie én van de klimaatproblematiek.

Pagina's

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

29/10/2014

Nieuwe vacatures

solliciteren tot 01/05/2015 - geplaatst door ECOREM NV op 31/10/2014
solliciteren tot 31/10/2014 - geplaatst door VITO op 31/10/2014
solliciteren tot 01/12/2014 - geplaatst door Ajinomoto OmniChem op 28/10/2014
solliciteren tot 31/10/2014 - geplaatst door VITO op 24/10/2014
solliciteren tot 24/11/2014 - geplaatst door INSEL-Ingenieursselecties op 24/10/2014