Nieuw op EMIS

20/8/2014

De overheid kan een voortrekkersrol spelen door zelf duurzame & schone wagens in haar voertuigenvloot op te nemen. Daarom organiseerden de FOD Economie en de FOD Mobiliteit dit jaar een pilootproject om het potentieel voor elektrische, hybride en aardgasvoertuigen te testen. Momenteel wordt het project geëvalueerd om eventueel over te gaan tot de aankoop van duurzame voertuigen.

18/8/2014

Een nieuwe wet van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu legt limietwaardes op voor het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbekleding. Producten die niet voldoen mogen vanaf 1 januari 2015 niet meer verkocht worden. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht.

18/8/2014

We verwelkomen CALLENSVYNCKE in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

CALLENS VYNCKE specialist voor de integratie van Warmte Kracht Koppelingen in het productieproces van industriële klanten. Wij verzorgen het volledige traject van studie, ontwerp, productie, installatie en onderhoud, incl. waterbehandeling, hoogspanning, gasreductiestation... Onze organisatie is klein en flexibel genoeg om klanten een persoonlijke aanpak en voldoende warmte te geven. Daarnaast zijn we door onze moederfimas groot en sterk genoeg om een waardige partner te zijn met tal van referenties. CALLENS VYNCKE ontstond na jaren succesvolle samenwerking tussen CALLENS & EMK en VYNCKE

18/8/2014

We verwelkomen Condesco in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Consultancy en/of projectmanagement met specialisatie hoogspannings-en gasnetwerken en integratie van lokale productie-installaties (stoom-water-elek). Condesco biedt niet alleen een ruime technische ervaring maar tevens een gedegen kennis van economische aspecten, marktmechanismen, regelgeving, technische reglementen en gereguleerde contracten.

18/8/2014

Ter bescherming van het oppervlakte- en grondwater tegen nitraatverliezen bereidt de Vlaamse overheid het vijfde mestactieplan (MAP 5) voor.

Pagina's

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

Nieuwe vacatures

solliciteren tot 03/11/2014 - geplaatst door URS Benelux op 22/08/2014
solliciteren tot 21/02/2015 - geplaatst door Leefmilieu Brussel op 21/08/2014
solliciteren tot 19/10/2014 - geplaatst door Tauw België NV op 19/08/2014
solliciteren tot 15/11/2015 - geplaatst door CEE op 13/08/2014
solliciteren tot 15/10/2014 - geplaatst door MAVA Assured Environmental Solutions NV op 12/08/2014