Nieuw op EMIS

25/3/2019

Een bedrijf dat afvalstoffen vanuit Vlaanderen wil overbrengen naar het buitenland, dient een dossier in via het EVOA-webloket. Niet voor alle afvalstoffen is het nodig om een dossier in te dienen. Voor afvalstoffen op de groene lijst is voor recyclage binnen Europa geen goedkeuring op voorhand nodig. 

25/3/2019

De natuur is niet alleen mooi en waardevol, ze doet ook veel voor de mens en zijn omgeving. Al die zaken die de natuur voor ons doet, noemen we ecosysteemdiensten of natuurvoordelen. We kunnen niet zonder voedsel, water, kleding of warmte. Natuurvoordelen helpen ook allerlei problemen mee oplossen, van vervuiling tot de opwarming van de aarde, of zelfs stress.

25/3/2019

In het Kampcharter engageren jeugdverenigingen, gemeenten en kampuitbaters zich om samen te werken aan een optimaal kampklimaat. Verschillende organisaties uit de jeugdsector, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse overheid ondertekenden het charter.

25/3/2019

De klimaatuitdaging wordt nog te vaak herleid tot een energieprobleem. Het beheersen van de energievraag (minder energie verbruiken) en het vergroenen van de energie-opwekking (inzetten op hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie) zijn dan de oplossingen.

25/3/2019

Op Wereldwaterdag staat wereldwijd waterproblematiek in de kijker. In het kader van Wereldwaterdag@school organiseren ook scholen acties om het bewustzijn te vergroten. Dit jaar wil het MOS-team (milieuzorg op school) samen met zijn partners de leerlingen van het lager en secundair onderwijs bewust maken van de kostprijs en de impact van ons consumptiegedrag, dat niet duurzaam is. Dat doen ze met de acties ‘Geef (om) een T-shirt’ en ‘Walk for Water’.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019