Nieuw op EMIS

14/3/2003
Vlaamse regering in kort bestek - vrijdag 14 maart 2003
14/3/2003
Vlaamse regering in kort bestek - vrijdag 14 maart 2003
14/3/2003
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA, keurde de Vlaamse regering definitief het voorontwerp van decreet milieuvoorwaarden goed.
14/3/2003
Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019