Nieuw op EMIS

16/9/2005
Vlaamse Regering in kort bestek - 16 september 2005
16/9/2005
Vlaamse Regering in kort bestek - 16 september 2005
15/9/2005
De VREG kijkt toe op de naleving van de verplichtingen die de elektriciteitsleveranciers opgelegd kregen in het kader van het Besluit voor de aanmoediging van Rationeel EnergieGebruik (REG). Ze moeten op hun afrekeningsfacturen de oorsprong van de in het vorige kalenderjaar geleverde elektriciteit vermelden.
14/9/2005
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag een bijkomende afwijking op het stortverbod voor de Hooge Maey goedgekeurd. De afwijking wordt verleend voor 9.940 ton huishoudelijke afvalstoffen en 75.000 ton bedrijfsafvalstoffen voor een termijn tot 31 december 2005. Deze bijkomende hoeveelheid is voornamelijk het gevolg van de effecten van de invoering van het stortverbod in Duitsland sedert 1 juni 2005, gekoppeld aan het opstartuitstel van de voorbehandelingsinstallatie van IOK-IVAREM te Geel.
14/9/2005
Vandaag gaf de SERV advies over het besluit en het stappenplan voor de invoering van een energieprestatiecertificaat voor gebouwen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019