Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

Nieuw op EMIS

10/4/2016

Het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales levert 4,7 miljard euro aan extra welvaart voor Nederland op. Deze welvaartswinst wordt grotendeels veroorzaakt door vermeden kosten voor schade aan volksgezondheid en klimaat. Dit blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van Natuur & Milieu, waarin alle maatschappelijke kosten en baten zijn doorgerekend van het vervroegd sluiten van de kolencentrales.

9/4/2016

Het kabinet heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop het verdere CO2-reductie wil realiseren voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak van de rechtbank Den Haag en in het licht van de uitkomsten van de Klimaattop in Parijs.

8/4/2016

Interreg Vlaanderen-Nederland geeft groen licht voor ‘CrossRoads2’, een project dat samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partners stimuleert. Concreet zal CrossRoads2 financiële steun bieden aan 50 duurzame en grensoverschrijdende innovatieprojecten.

8/4/2016

The European Commission has initiated a survey to gather evidence on how the Natura 2000 network contributes to ecosystem restoration.

8/4/2016

Since 2005, the Best LIFE Environment projects have been recognised at an annual award ceremony. For the second year running, you have the chance to choose your favourite project