Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

Nieuw op EMIS

22/9/2003
Nieuws van STIP: Nieuw: folder over eco-efficintie, Nieuws over eco-efficintie
18/9/2003
Het schoonmaken met ultrasone trillingen is een interessant alternatief voor het gebruik van organische solventen voor het ontvetten van metalen oppervlaktes.
18/9/2003
De Vlaamse Milieu-inspectie heeft zopas haar Milieuhandhavingsrapport 2002 gepubliceerd. Dit activiteitenrapport is reeds het tiende in zijn soort en bericht jaarlijks over de inspanningen en resultaten op het gebied van de handhaving van de uitgebreide en complexe milieureglementering.
17/9/2003
Samenvatting van nieuwe wetgeving betreffende het werken met uitgegraven bodem in de vorm van een brochure.
16/9/2003
Met de herfst en de winter voor de deur gaan de energiekosten weer flink de hoogte in. En energie besparen was nog nooit voorheen zo voordelig.