Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

10/9/2002
De Vlaming produceert gemiddeld 565 kg afval. Daarvan gaat 380 kg naar selectieve inzameling. 185 kg gaat via de vuilniszak en het grofvuil naar de eindverwijdering.
3/9/2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen (SPIRIT), bevoegd voor Monumenten en Landschappen, keurde nog maar pas het beschermingsbesluit rond 'de vallei van de Wimp en de Grote Nete' te Herenthout goed.
8/8/2002
De oppervlakte natuurreservaten is in de eerste helft opnieuw fors toegenomen.
5/8/2002
Vanaf maandag 5 augustus 2002 ligt het nieuwe Vlaams Huishoudelijk Afvalstoffenplan ter inzage op alle Vlaamse gemeentehuizen.
2/8/2002
Vlaanderen zorgt er voor dat de bodemverontreiniging van benzinestations kan worden aangepakt.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019