Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

Nieuw op EMIS

7/5/2006
<p>De Europese handel in CO2-emissierechten vormt de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. Ook voor het Belgische en Vlaamse klimaatbeleid is de emissiehandel van groot belang. Meer dan 40% van de Belgische emissies komt van bedrijven die moeten deelnemen aan de emissiehandel. De toewijzing van de Vlaamse emissierechten voor de periode 2008-2012, gebeurt via het Vlaams Toewijzingsplan. De Minaraad formuleert in zijn advies drie belangrijke opmerkingen over dit plan.</p>
5/5/2006
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het beheerscontract van het fonds ter reductie van de globale energiekost vastlegt. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Sociale Economie.
4/5/2006
Er zijn nu "duidelijke bewijzen" dat de mens de oorzaak is van een klimaatswijziging. Dat meldt de BBC op gezag van een rapport dat de Amerikaanse regering heeft besteld.