Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

9/5/2003
De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA, na advies van de Raad van State het decreet 'integraal waterbeheer' definitief goedgekeurd.
8/5/2003
Vlaamse gemeenten die vervuilde bedrijfsterreinen, zogenaamde brownfields, willen saneren, kunnen daarvoor tot 187.500 euro steun ontvangen.
5/5/2003
De aanhoudende groei van Triodos Bank is aanleiding voor de bank om per 26 april 2003 een nieuwe emissie van aandelen uit te schrijven. Het extra eigen vermogen maakt een verdere groei van de activiteiten mogelijk. Triodos Bank wil uitgroeien tot d Europese bank gespecialiseerd in duurzaam bankieren.
30/4/2003
Sinds de Vlaamse regering in 2000 groenestroomquota aan de elektriciteitsleveranciers heeft opgelegd, is het aantal gezinnen dat in Vlaanderen kan genieten van groene stroom gestegen van circa 8000 naar 100 000.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019