Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

21/7/2002
Umicore, het vroegere Union Minire, moet de wijk Moretusburg, palend aan de Umicore-vestiging van Hoboken saneren.
19/7/2002
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA breidt het oppervlaktewatermeetnet uit met 800 MAP-meetpunten.
19/7/2002
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA heeft een akkoord bereikt met Walloni en Brussel in de Carcoke-zaak.
19/7/2002
De Vlaamse regering heeft ingestemd met de voorstellen van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA om enkele wijzigingen aan te brengen in het Mestdecreet.
19/7/2002
In uitvoering van het Zomerakkoord heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA 87.000 ha grote eenheden natuur afgebakend.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2019

19/03/2019