Nieuw op EMIS

31/5/2013

Bedrijven die een milieuvergunning moeten aanvragen of hernieuwen zijn vaak op zoek naar informatie die hen hierbij kan helpen. De ‘Handleiding milieuvergunningsaanvraag’ en de ‘Milieuchecklist’ geven een bondig, weliswaar gedetailleerd, overzicht van de toepasselijke regelgeving. Beide publicaties werden onlangs geactualiseerd en kunt u gratis downloaden.

30/5/2013

Op vraag van MIRA introduceerde INBO een methode om op een statistisch verantwoorde manier trends in de waterbodemkwaliteit te analyseren.

30/5/2013

Het rapport bevat de resultaten van de vierde Chemkar PM10-studie. De Vlaamse Milieumaatschappij voerde gedurende 12 maanden onderzoek uit naar fijn stof in Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende.

30/5/2013

De brochure bevat een overzicht van de premies, de fiscale voordelen en de goedkope leningen die u in 2013 kunt krijgen, als u energiebesparende maatregelen uitvoert.

30/5/2013

Vlaanderen in Actie is het toekomstplan voor Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om Vlaanderen met dit plan tegen 2020 bij de allerbeste regio’s van Europa te positioneren.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019