Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

9/9/2003
Op woensdag 1 oktober 2003 kan iedere genteresseerde burger eens een kijkje komen nemen bij de PMiNa-Raad. Tijdens een openbare zitting wordt het ontwerp van het Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PNOP) toegelicht, dat vanaf dan ter advies voorligt aan de PMiNa-Raad.
8/9/2003
Op voorstel van Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, Patricia CEYSENS, keurde de Vlaamse regering het besluit goed waarmee de peterschaps- projecten, en vooral de financiering ervan, op een nieuwe leest worden geschoeid. Binnen de praktijkgerichte peterschapsprojecten delen ervaren ondernemers hun kennis en expertise met andere bedrijfsleiders. Een van de nieuwigheden is dat bedrijven hun deelname kunnen betalen met opleidingscheques.
8/9/2003
De Vlaamse regering gaat principieel akkoord met een voorstel dat de nadere regels vastlegt voor de aanwerving van een dagelijks bestuur voor de reguleringsinstantie voor de watervoorziening.
8/9/2003
Het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, ondertekend te Narobi op 24 mei 2000, krijgt principieel groen licht van de Vlaamse regering.
4/9/2003
Het Euro Info Centre van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft een nieuwe editie uit van de gids Subsidiewegwijzer voor Ondernemingen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019