Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

20/10/2003
De hengelaars mogen straks weer 's nachts vissen in bepaalde kanalen, nu dat de Vlaamse regering het besluit riviervisserij definitief heeft goedgekeurd. Het besluit voorziet maatregelen om de diversiteit aan vissen in de Vlaamse rivieren te behouden. Binnenkort kunnen in de paaigebieden in de Zeeschelde een aantal vistechnieken niet langer en komen er nieuwe beschermingsmaatregelen voor de snoek.
20/10/2003
De Vlaamse regering geeft de Biotheek voor de komende twee jaar een subsidie van bijna 230.000 euro. In de biotheek wordt alle informatie over biolandbouw en bioproducten gecentraliseerd. Het is een handig uniek informatieloket over alles wat met de biosector te maken heeft. Niet alleen kunnen bioboeren er met hun vragen aankloppen, maar ook consumenten en handelaars mogen een antwoord op hun vragen verwachten.
14/10/2003
De Vlaamse regering keurt het besluit definitief goed betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de EEG-verordening nr. 1257/99 inzake steun voor plattelandsontwikkeling. Het sluiten van een beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en een landbouwer leidt tot een contract waarin de landbouwer er zich toe verbindt een aantal vooraf vastgelegde voorwaarden en maatregelen na te leven in ruil voor een vergoeding. Door het naleven van deze voorwaarden en maatregelen verbetert de kwaliteit en/of kwantiteit van de natuur en het milieu.
14/10/2003
Het stambesluit Vlaamse openbare instellingen (VOI) regelt het personeelsstatuut van 18 VOI's, waaronder de OVAM. Hierin zijn zoveel mogelijk gemeenschappelijke bepalingen uit de personeelsstatuten samengebracht. Aanvullingen en/of afwijkingen aan het stambesluit dienen in de vorm van een instellingsspecifiek besluit vastgesteld te worden. De Vlaamse regering keurt nu, na advies van de Raad van State, dit instellingsspecifieke besluit voor de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) definitief goed.
14/10/2003
De afvalbehandelingsinstallatie in Genk-Zuid start op in 2005. De Vlaamse regering is vandaag op hun voorstel ingegaan. Met de goedkeuring van het voorstel start de tweede fase van het project om een afvalbehandelingsinstallatie op het industrieterrein Genk-Zuid op te richten.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019