Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

26/11/2003
Begin september verscheen het rapport 'The Condition of Forests in Europe', uitgegeven door de Europese Commissie en de Verenigde Naties. Het bespreekt de resultaten van de internationale bosvitaliteitsinventaris uitgevoerd in 2002. Een tiental proefvlakken van het Vlaamse bosvitaliteitsmeetnet maken deel uit van deze internationale steekproef. Op Europees niveau wordt 21,3% van de bomen als beschadigd beschouwd. In Vlaanderen was dit in hetzelfde jaar 21,7%. In de periode 1986-2002 is de Europese bosgezondheidstoestand erop achteruitgegaan met een tijdelijke verbetering halverwege de jaren '90.
26/11/2003
De regeringen van Nederland en Vlaanderen hebben met elkaar afgesproken om een zogeheten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium op te stellen. Deze Ontwikkelingsschets zal bestaan uit een samenhangend pakket van maatregelen en projecten voor het Schelde-estuarium. Bedoeling is dat rond 2010 de maatregelen zullen zijn uitgevoerd of dat minstens met de aanleg is gestart.
25/11/2003
Nieuwsbrief van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
21/11/2003
De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt over de mogelijke scenario's voor de Lastenverdeling van de Belgische reductiedoelstellingen in het kader van het Protocol van Kyoto. Belgi heeft zich verbonden om de broeikasgasemissies in 2008-2012 met 7,5% te verminderen. De lastenverdeling om deze reductiedoelstelling te bereiken wordt verdeeld tussen de verschillende gewesten en de federale overheid. Dit standpunt wordt overgemaakt aan de Nationale Klimaatscommissie.
21/11/2003
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019