Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

23/1/2004
De laatste jaren is er een toenemende maatschappelijke bezorgdheid en wetenschappelijke discussie ontstaan rond de verspreiding en de effecten van milieugevaarlijke stoffen welke een hormoonverstorende werking kunnen hebben. De verspreiding en verhoogde blootstelling aan dergelijke stoffen in het milieu wordt als oorzaak gesuggereerd voor waargenomen nadelige effecten op ondermeer het humane voortplantingssysteem en het voortbestaan van sommige wildpopulaties.
23/1/2004
De Vlaamse regering voegt 52 hectaren toe aan het erkende natuur-reservaat Stamprooierbroek in Bree en Kinrooi. In totaal komt de erkende oppervlakte van het domein daarmee op 286 hectare. Het reservaat is ook toegankelijk voor wandelaars. Op dit moment is er bijna 20 kilometer wandelpad. In het nu erkende gedeelte zullen ook nieuwe paden uitgetekend worden.
23/1/2004
Vlaams Leefmilieuminister Ludo SANNEN heeft een nieuwe definitie van het begrip afvalstof gentroduceerd, en wil die opnemen in het Vlaamse afvalstoffendecreet. Zijn voorstel is door de Vlaamse ministerraad aanvaard.
23/1/2004
Vlam, Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing, en voogdijminister Ceysens lanceren maandag 26 januari de campagne 'Groen in Bedrijf'.
23/1/2004
De Vlaamse regering heeft 28 hectaren van de duinen van de Middenkust als natuurreservaat erkend. Hierdoor kan de eigenaar in samenspraak met de Vlaamse overheid het domein beter beheren. De duinen worden toegankelijk onder begeleiding van een natuurgids.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019