Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

23/10/2019

Uit ons nieuw rapport blijkt dat de kwaliteit van het drinkwater in grote mate voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. In 2018 deden de watermaatschappijen 11 148 controles aan de kraan. In 296 stalen was er een overschrijding van de norm. 193 keer was dat voor lood. Verder waren er ook normoverschrijdingen voor E.coli (15), Enterokokken (20), koper (8), nikkel (39) en nitriet (21).

22/10/2019

WindEurope participated in the Wind Integration Workshop. Held in Dublin from 16 to 18 October, the 18th edition of this event gathered international experts on grid integration from industry and academia. 

22/10/2019

Op grond van het Milieuvergunningendecreet kon de exploitatie van een bestaande inrichting worden verdergezet tot er een ‘definitieve beslissing’ was over de vergunningsaanvraag op voorwaarde dat de milieuvergunningsaanvraag tijdig werd ingediend. Artikel 111 van de Codextrein wijzigde de definitie van het begrip ‘definitieve beslissing’.

22/10/2019

Via het nieuwe Europese LIFE-project NARMENA zullen we vanaf 1 september zes jaar lang onderzoek doen naar oplossingen om (water)bodemsanering af te stemmen op natuurbehoud en waterberging. Samen met OVAM, ANB, Natuurpunt en andere partners zal VMM niet-invasieve, natuurgebaseerde saneringsmethoden uittesten ter hoogte van waterlopen, hun oevers en overstromingsgebieden.

22/10/2019

De Vlaamse rioolbeheerders investeren in infrastructuurprojecten om in 2027 de goede toestand van onze waterlopen te bereiken. De VMM legt voor elke gemeente een doelstelling vast. Hoe kan de rioolbeheerder zijn financiële middelen het best inzetten om de meest noodzakelijke projecten te realiseren? 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving