Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

10/2/2017

De Europese Commissie legt Campine, Eco-Bat Technologies en Recylex geldboeten op voor in totaal €68 miljoen EUR wegens prijsafspraken voor de inkoop van afgedankte accu's, in strijd met de EU-mededingingsregels. Een vierde bedrijf, Johnson Controls, kreeg geen geldboete opgelegd omdat het het bestaan van het kartel aan de Commissie onthulde.

10/2/2017

Wind accounted for 51% of all new power installations in 2016, connecting a total of 12.5 GW to the grid across the 28 EU Member States – 10.923 MW in onshore and 1,567 MW offshore.

10/2/2017

In 2017 leveren 3085 landbouwers via vrijwillige beheerovereenkomsten met de VLM extra inspanningen voor natuur, landschap en milieu in Vlaanderen. In totaal zullen zij daarvoor meer dan €11.000.000 aan vergoedingen ontvangen.

10/2/2017

Regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen

Het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren

10/2/2017

A new study funded by the EU forecasts the likely evolution of European electricity markets between 2020 and 2050 and estimates how far renewable electricity projects will be able to finance themselves in this period without the need for public subsidies.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2019