Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

7/10/2019

We verwelkomen APIS Milieuadvies bvba in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Uitvoeren taken als extern milieucoördinator Opmaak omgevingsvergunningsaanvragen

4/10/2019

A clear majority of EU Environment Ministers have called for raising the EU 2030 climate target today. 

4/10/2019

De Minaraad stelde zijn advies vast over het ontwerpuitvoeringsplan voor kunststoffen 2019-2024. Een belangrijke doelstelling van het plan is om een overzicht te bieden van de beleidsacties die zich de komende jaren aandienen met het oog op het verduurzamen van het kunststoffengebruik.

2/10/2019

Landbouwers die met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst Waterkwaliteit (PDPO III) gesloten hebben, moeten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren, in de periode van 1 oktober tot en met 15 november. 

2/10/2019

Europe has set a target that 32% of its energy should come from renewables by 2030, up from 17.5% today. Corporates are and can play an even bigger role in meeting this target. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2019