Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

12/3/2019

Deze Code van Goede Praktijk heeft tot doel te komen tot een uniforme werkwijze die gevolgd kan worden door alle labo’s (erkende labo’s en exploitanten onder zelfcontrole) . 

12/3/2019

Begin dit jaar gingen de 19 Vlaamse Energiehuizen van start als infoloket voor alle mensen die vragen hebben rond energie. Hun taak verschuift zo geleidelijk aan van krediet- naar informatieverstrekker, al blijven energieleningen mogelijk.

12/3/2019

TU Delft, Shell en diverse Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) investeren samen 5 miljoen euro in de ontwikkeling van elektrochemische technologie voor verduurzaming van de petrochemische industrie. Zij werken onder meer aan een doorbraaktechnologie om CO2 en water via duurzame elektriciteit om te zetten in koolwaterstoffen.

8/3/2019

Op 11 januari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de veertiende uitbreiding van het erkend natuurreservaat “Stadswallen van Damme” te Damme. 

8/3/2019

A government/industry partnership will mean that the UK will get 30% of its electricity from offshore wind by 2030. The new offshore ‘Sector Deal’ sets the groundwork for a huge boost in offshore wind capacity in the UK.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2019