Nieuw op EMIS

16/12/2005
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering een financiering van 200.000 euro goedgekeurd voor het Steunpunt Milieu en Gezondheid voor het vervolgtraject van de Vlaamse biomonitoringstudie. Concreet betekent dit dat de eerste resultaten van de studie, die werden bekendgemaakt in juni 2005, via een fasenplan worden omgezet in concrete beleidsvoorstellen met gerichte acties.
16/12/2005
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering beslist om het project milieukoopwijzer met 18 maanden te verlengen. Deze gebruiksvriendelijke aankoopgids is een belangrijk ondersteunend instrument in het kader van een duurzaam consumptie- en productiebeleid.
16/12/2005
Op voorstel van Vlaams minister van Economie Fientje MOERMAN keurde de Vlaamse Regering het besluit goed waardoor het decreet voor de oprichting van het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) in werking treedt. Hiermee wordt de deadline van 1 januari 2006 gehaald.
16/12/2005
Op voorstel van Vlaams minister van Economie Fientje MOERMAN heeft de Vlaamse Regering beslist om aan drie bedrijven in Ronse, Tienen en Antwerpen ecologiesteun toe te kennen voor een totaalbedrag van 6.240.339 euro.
16/12/2005
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse grondenbank principieel goed.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving