Nieuw op EMIS

3/7/2019

WindEurope, Cefic (the European Chemical Industry Council) and EUCIA (the European Composites Industry Association) have created a cross-sector platform to advance novel approaches to the recycling of wind turbine blades.

2/7/2019

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters gaat de aanvraagprocedure voor de sloop- en heropbouwkorting vergemakkelijken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De sloop- en heropbouwkorting is ingevoerd op 1 maart en geldt in principe voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot eind oktober 2019. Maar de aanvraagprocedure blijkt voor vele rechthebbenden onduidelijk of te streng, waardoor zij de korting dreigen mis te lopen. 

1/7/2019

De zomervakantie is begonnen. Ga je naar zee? Laat je afval niet achter. Plastics kunnen tot 450 jaar aanwezig blijven in zee en breken af tot kleine fragmenten (waaronder microplastics) die nooit helemaal verdwijnen. Ook van thuis uit kan je de zee beschermen op tal van eenvoudige manieren.

1/7/2019
 • Complex project toegankelijkheid (achter)haven Zeebrugge
 • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
 • Installatiepremie thuisbatterijen
 • Wijzigingen aan het Protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
 • Wijzigingen aan het Protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit
 • Geluidsactieplannen voor agglomeraties Antwerpen, Gent, Brugge referentiejaar 2016
 • Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’
 • Gedeeltelijke intrekking GRUP ‘Jongenbos en Vallei van de Mombeek van Wimmershoven tot Wimmertingen’
 • VLAREM III: omzetting BBT-conclusies grote stookinstallaties
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
 • Wijziging opheffingsbesluit reservatiestroken
 • Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing
 • Openruimteverbindingen Rupelstreek
 • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
 • UC Limburg: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Hogeschool PXL: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen: erkenning graduaat hernieuwbare energiesystemen
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Ad-hoc investeringssteun warmtenet Antwerpen Noord

 

28/6/2019

While emissions of most air pollutants remain on a downward trend across the European Union, emissions of ammonia from the agricultural sector continue to rise, posing a challenge for EU Member States in meeting EU air pollution limits, according to updated data released by the European Environment Agency (EEA). 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019