Nieuw op EMIS

1/4/2003
Op voorstel van de Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN (Financin, Begroting en Ruimtelijke Ordening) en Gilbert BOSSUYT (Mobiliteit, Openbare Werken) keurde de Vlaamse regering twee besluiten principieel goed.
1/4/2003
Op voorstel van Gilbert BOSSUYT, Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering principieel een besluit goedgekeurd om - in het kader van het rationeel energiegebruik - aan elk Vlaams gezin een bon toe te kennen die kan ingeruild worden tegen een spaarlamp of spaardouchekop.
1/4/2003
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Vera DUA, keurde de Vlaamse regering de steunmaatregel goed voor eigenaars die hun landbouwgronden willen bebossen.
1/4/2003
Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN (Onderwijs) en van Dirk VAN MECHELEN (Innovatie) heeft de Vlaamse regering vandaag 13 projecten 'wetenschapsinformatie' goedgekeurd.
1/4/2003
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua heeft de Vlaamse regering vandaag bij de begrotingscontrole 75 miljoen euro extra vrijgemaakt voor een inhaaloperatie op het vlak van waterzuivering.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019