Nieuw op EMIS

5/3/2002
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua raadt vissers aan om rivierpaling die in Vlaanderen gevangen wordt, niet te consumeren.
1/3/2002
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA haar principile goedkeuring gehecht aan een samenwerking tussen de afdeling Heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij voor het verzenden van aangifteformulieren naar de landbouwers.
22/2/2002
Vandaag werd met de federale regering en het Brussels gewest een principieel akkoord bereikt over de invoering van geluidsimmissienormen voor de nacht rond de luchthaven van Zaventem.
19/2/2002
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua gaat aan haar collega Jaak Gabrils voorstellen om groene expansiesteun te geven aan drie textielbedrijven die willen overschakelen naar een alternatieve waterbron.
15/2/2002
De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM gaat in overleg treden met de voedingsketen om tot een vervroegde afbouw van PCB-houdende apparaten in deze sector te komen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019