Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

5/8/2002
Vanaf maandag 5 augustus 2002 ligt het nieuwe Vlaams Huishoudelijk Afvalstoffenplan ter inzage op alle Vlaamse gemeentehuizen.
2/8/2002
Vlaanderen zorgt er voor dat de bodemverontreiniging van benzinestations kan worden aangepakt.
29/7/2002
Ter uitvoering van het Zomerakkoord heeft de Vlaamse regering, op voorstel van Vlaams mnister Vera DUA, principieel een verregaande vereenvoudiging en verduidelijking van de milieuvoorwaarden voor bedrijven goed gekeurd.
21/7/2002
Umicore, het vroegere Union Minire, moet de wijk Moretusburg, palend aan de Umicore-vestiging van Hoboken saneren.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving