Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

20/9/2002
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA een investerings toelage ten voordele van het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen goedgekeurd.
17/9/2002
Automobilisten die het rustig doen op de baan, verhogen niet enkel de verkeersveiligheid, ze rijden ook milieuvriendelijker.
10/9/2002
De Vlaming produceert gemiddeld 565 kg afval. Daarvan gaat 380 kg naar selectieve inzameling. 185 kg gaat via de vuilniszak en het grofvuil naar de eindverwijdering.
3/9/2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen (SPIRIT), bevoegd voor Monumenten en Landschappen, keurde nog maar pas het beschermingsbesluit rond 'de vallei van de Wimp en de Grote Nete' te Herenthout goed.
8/8/2002
De oppervlakte natuurreservaten is in de eerste helft opnieuw fors toegenomen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving