Nieuw op EMIS

21/11/2003
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.
21/11/2003
Vlaams minister-president Bart Somers en Vlaams minister van Wetenschappen en Technologische Innovatie Dirk van Mechelen startten donderdag 20 november de campagne van de tweede editie van de Dag van de Technologie. Dat gebeurde in aanwezigheid van een 300-tal vertegenwoordigers van het Vlaamse bedrijfsleven, het hoger en universitair onderwijs en de top van de socio- en culturele sector. Nu al zegden 80 bedrijven en instellingen toe. Inschrijven kan nog tot 12 januari 2004.
19/11/2003
De Vlaamse Milieumaatschappij meet de luchtkwaliteit in Vlaanderen en inventariseert wie wat loost in de lucht. Een aantal interessante, nieuwe onderzoeksresultaten werden voorgesteld aan de pers. Daaruit blijkt dat er aanzienlijk minder verontreinigende stoffen in de lucht geloosd worden dan pakweg 10 jaar geleden. Dit is vooral te danken aan de inspanningen van industrie en landbouw, aan de gewijzigde samenstelling van brandstoffen en aan het groeiend aantal autos uitgerust met een katalysator.
17/11/2003
De Vlaamse regering wijzigt principieel de organisatie van het jachtexamen. Zo wordt onder meer het inschrijvingsgeld verhoogd van 125 euro naar 160 euro, wordt het praktisch examen vanaf 2004 met staalhagelpatronen geschoten en wordt er ook een herkansingsmogelijkheid ingevoerd. Daarnaast wordt het programma van het theoretisch jachtexamen geactualiseerd en worden de slaagvereisten veranderd. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
17/11/2003
Na advies van de SERV, de MiNa-raad en de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed dat instemt met het Aarhusprotocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

10/09/2019