Nieuw op EMIS

2/12/2003
De Cel Natuur- en Milieueducatie en -Informatie (Cel NME&I) stimuleert netwerkvorming in de natuur- en milieueducatieve sector en sensibiliseert het brede publiek voor actuele milieuproblemen. Ze doet hiervoor beleidsvoorbereidend werk, moedigt wetenschappelijk onderzoek en professionalisering aan en werkt voor doelgroepen vernieuwende educatieve acties, pakketten en publicaties uit. Het NME-zine informeert je tweemaandelijks over de evoluties van de natuur- en milieueducatie in Vlaanderen.
2/12/2003
STIP-Berichten is de nieuwsbrief van STIP, het Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval
26/11/2003
De Vlaamse regering keurt na advies van de Raad van State definitief het besluit goed ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid en de definitieve vaststelling van de afbakeningsplannen van Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling.
26/11/2003
Na advies van de SERV, de MiNa-raad en de Kenniscel Wetsmatiging hecht de Vlaamse regering opnieuw haar principile goedkeuring aan het voorontwerp van decreet inzake het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).
26/11/2003
Het project 'Milieukoopwijzer: een milieuvriendelijke aankoopgids voor scholen, lokale besturen en administratieve entiteiten' door de Bond Beter Leefmilieu wordt door de Vlaamse regering goedgekeurd voor de periode 1 november 2003 tot 1 juni 2005.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

10/09/2019