Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

9/1/2004
Vlaams regering heeft de plannen voor een aantal infrastructuurwerken in Schoten goedgekeurd. Onder de Nahonlei wordt een nieuwe riolering aangelegd. Men maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijk met de aanleg van fietspaden door de gemeente Schoten de riolering aan te leggen. Zo wordt de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt. Minister Sannen subsidieert het project voor 265.000 euro.
9/1/2004
Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen heeft het voorontwerp voor de aanleg van een eerste deel van de verkaveling Dreelveld in Bree goedgekeurd. De Vlaamse regering subsidieert de werken voor bijna 450.000 euro. Met het geld wordt een volledig gescheiden waterafvoersysteem aangelegd onder een nieuw aan te leggen weg.
9/1/2004
In een vrijgemaakte markt hebben de energieleveranciers het recht om hun contracten met wanbetalers op te zeggen. Vlaams minister van Energie Gilbert Bossuyt heeft hierop geanticipeerd door een specifieke regeling uit te werken die van toepassing is sinds 1 juli 2003.
8/1/2004
Boswachters kunnen nog steeds illegale vogelvangers verbaliseren. De bevoegdheid voor het beleid van de vogelbescherming is sinds 1 januari wel overgeheveld van de dienst Bos & Groen naar de dienst Natuur. Wie "de baas" is doet er niet toe. In de praktijk is het alle hens aan dek tegen de illegale vogelvangst. Natuurwachters kunnen nu optreden tegen vogelvangers. Boswachters kunnen dat nog altijd.
5/1/2004
Minister Ludo Sannen laat kinderen weer spelen in zwembad van Kortrijk

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2019