Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

7/2/2003
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA, het voorontwerp van decreet Integraal Waterbeheer principieel goedgekeurd.
31/1/2003
Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet definitief goedgekeurd.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2019