Nieuw op EMIS

11/12/2003
De uitstoot van dioxines is in Vlaanderen nog nooit zo laag geweest als in 2002. Vlaanderen voldoet nu al aan de voor 2010 opgelegde Europese normen voor de uitstoot van dioxines in de lucht. Dat blijkt uit het MIRA-T-rapport dat Vlaams milieuminister Ludo Sannen straks officieel ontvangt. Dat MIRA-T-rapport beschrijft jaarlijks de toestand van het leefmilieu in Vlaanderen. Ook de dioxineconcentratie in koemelk bleek in 2002 lager te zijn dan ooit voordien. De drastisch verminderde uitstoot van dioxines is vooral te danken aan de saneringen bij de industrie en de afvalverbrandingsovens.
10/12/2003
De Raad stelt vast dat de Vlaamse regering al een eerste Voortgangsrapport heeft opgesteld een half jaar na de goedkeuring van het Vlaamse klimaatbeleidsplan. Deze alerte opvolging van het beleid blijkt noodzakelijk te zijn om uitvoering te geven aan de sleutelprojecten uit het klimaatbeleidsplan.
10/12/2003
Er wordt vooruitgang geboekt bij de verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de Europese watervoorraden, met name in de Europese Unie. Veel van deze verbeteringen zijn bewerkstelligd via maatregelen die gericht zijn op een vermindering van de druk die huishoudens en de industrie op het water in Europa uitoefenen. Deze maatregelen zijn vaak ingevoerd als gevolg van Europese beleidsinitiatieven. Desalniettemin hebben menselijke activiteiten nog steeds aanzienl?ke gevolgen voor veel van de Europese grondwatersystemen, rivieren, meren, estuaria, kust- en zeewateren. Zo ligt de concentratie van verontreinigende stoffen onverminderd boven natuurlijke of duurzame niveaus en liggen waterniveaus er nog steeds onder. In veel delen van Europa leidt dit tot een aantasting van waterecosystemen en hiervan afankelijke terrestrische ecosystemen, zoals waterrijke gebieden, en hebben we drink- en zwemwater dat soms niet aan de normen voor volksgezondheid voldoet.
10/12/2003
De Vlaamse regering weigert een advies aan de federale regering over de beheersing van ongevallen in chemische bedrijven waarbij giftige producten kunnen vrijkomen. Kortom: een advies over de omzetting van de Seveso II-richtlijn. Vlaams milieuminister Ludo Sannen (Groen!) zal, in naam van de gehele Vlaamse regering, de reden van deze weigering duidelijk maken aan premier Verhofstadt; met name het schabouwelijke Nederlands waarin het samenwerkingsakkoord is geschreven. "We willen maar al te graag ons advies geven over een samenwerkingsakkoord met de federale regering. Maar dan moeten we wel begrijpen waarover het gaat. En dat hebben we, zelfs na een derde lezing van de tekst, nog niet door," geeft minister Ludo Sannen aan.
10/12/2003
De Vlaamse regering keurde begin mei de voorlopige vaststelling goed van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Leidingstraat Dilsen-Lommel'

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

10/09/2019