Nieuw op EMIS

4/5/2011
Het Vlaams Parlement keurde vandaag een reeks wijzigingen aan het huidige Mestdecreet goed. Daarmee wordt het ontwerp-Mestactieplan waarover Vlaanderen een akkoord heeft bereikt met Europa, in Vlaamse wetgeving omgezet. “Met deze omzetting komen we tegemoet aan één van de belangrijkste voorwaarden die Europa stelde vooraleer over een verlenging van de derogatie voor Vlaanderen gepraat kon worden”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.
4/5/2011
Vanmiddag hebben de OVAM en VITO een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die hun engagement bevestigt om samen een groene kringloopeconomie in Vlaanderen mogelijk te maken voor industrie en kmo’s. Dit gebeurde in aanwezigheid van Vlaams vice-ministerpresident en minister van Innovatie Ingrid Lieten en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.
3/5/2011
Het vinden van duurzame energievoorziening was en blijft een grote uitdaging. Daarom heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) besloten de hernieuwbare energiebronnen centraal te stellen tijdens zijn opendeurdag op zaterdag 7 mei.
3/5/2011
Op 2 en 3 mei kwamen de Europese ministers van Energie bijeen op een informele energieraad over het engagement van de EU om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80 à 95%. De Belgische minister van Energie Paul Magnette pleitte ervoor dat de Europese Commissie zou onderzoeken of de EU tegen 2050 al haar energie uit hernieuwbare bronnen kan produceren. "Verschillende onafhankelijke studies tonen het belang van dit scenario op economisch en sociaal vlak aan, maar uiteraard ook op het vlak van het milieu. De Europese Commissie moet dan ook het voortouw nemen en een strategie voorstellen om deze doelstelling te realiseren. Lidstaten, consumenten en de particuliere sector moeten vandaag maximale duidelijkheid krijgen om goede investeringsbeslissingen te nemen", zei Paul Magnette.
3/5/2011
Op 3 mei stelde ILVO de GUK’s voor aan de pers. Met deze gasuitwisselingskamers kunnen de onderzoekers de lucht en de gassen rondom een koe continu meten en analyseren. De landbouw is immers verantwoordelijk voor ruim 11 % van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. Een groot deel daarvan is afkomstig van herkauwers (melk- en vleesvee), met methaan als belangrijkste emissie.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

10/09/2019