Nieuw op EMIS

9/6/2004
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.
8/6/2004
Vlaams landbouwminister Jef Tavernier verzet zich tegen het ontwerp-KB over de introductie van ggo's dat wordt voorgelegd aan het federale parlement. Dat heeft hij met een officieel schrijven laten weten aan het federale kabinet Leefmilieu.
8/6/2004
Niet alleen cartografen zijn op zoek naar gedetailleerde luchtopnamen. Ook in vegetatieopvolging, milieubeheer of 'security' kunnen dergelijke beelden van groot nut zijn, op voorwaarde dat de gegevens heel regelmatig worden bijgewerkt en snel beschikbaar zijn. Vito koopt daarom nog dit jaar een onbemand hightech-vliegtuig op zonne-energie. Dankzij het toestel zullen overheden en bedrijven voortdurend en relatief goedkoop kunnen beschikken over de meest recente gegevens met een hoge ruimtelijke nauwkeurigheid. Een wereldprimeur.
8/6/2004
Vlaams leefmilieuminister Jef Tavernier sluit milieuovereenkomst af met sector bodemsanering
8/6/2004
Energie is een kostbaar goed. Er moet dan ook zuinig mee omgesprongen worden. Gezinnen kunnen tal van maatregelen nemen die de energiefactuur doen dalen, zonder aan comfort in te boeten. Daarom wordt energiebesparing door middel van premies en fiscale voordelen aangemoedigd.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

23/05/2019

21/05/2019

20/05/2019