Nieuw op EMIS

8/1/2013

Volgens de jongste enquête vindt een meerderheid (56 %) van de Europeanen dat de luchtkwaliteit de laatste tien jaar verslechterd is. In Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Spanje was 70 tot 75 % en in Italië zelfs 81 % van de ondervraagden die mening toegedaan. Uit de enquête – de Eurobarometer Attitudes of Europeans towards Air Quality (de houding van de Europeanen ten aanzien van de luchtkwaliteit) – blijkt sterke steun voor verdere maatregelen op EU‑niveau. Bijna vier op de vijf ondervraagden (79 %) vinden dat de EU extra maatregelen moet voorstellen om de luchtvervuiling te bestrijden.

7/1/2013

Op 21 december 2012 werd de VLAREM-trein 2012 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de SALV en de Minaraad.

7/1/2013

Op 1 januari startte de 3de handelsperiode van het Europese emissiehandelsysteem (Emissions Trading Scheme of ETS), dat ervoor moet zorgen dat de Europese industrie tegen 2020 21% minder broeikasgassen zal uitstoten (t.o.v. 2005). Nieuw in het systeem is dat een deel van de emissierechten verplicht geveild moeten worden. Verspreid over 143 veilingen zal België in 2013 in totaal 26 miljoen emissierechten veilen.

4/1/2013

Thanks to new European legislation (called the Euro VI norm), effective from 31 December 2012, nitrogen oxides and dust emitted from new types of trucks and buses will be lowered. It means a reduction of 80% in emissions of nitrogen oxides and 66% in particulate matters.

31/12/2012

Het doel van het Natuurrapport Beleidsevaluatie is om het biodiversiteitsbeleid in landbouwgebied te evalueren en voorstellen te formuleren voor optimalisatie.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

23/05/2019

21/05/2019

20/05/2019