Nieuw op EMIS

28/11/2016

Op 1 januari 2017 wijzigen de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. Het overstromingssymbool moet dan enkel nog vermeld worden bij de publiciteit van vastgoed dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt.

28/11/2016

Aanpassing VCRO principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de SARO, de MiNa-raad, de SERV, de VVSG en de Vereniging van Vlaamse Provincies en na onderhandelingen in het bevoegde sectorcomité hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

25/11/2016

Het Europees Parlement steunt de Commissievoorstellen voor aanscherping van de nationale normen voor zes van de meest vervuilende stoffen, waaronder zwaveldioxide, fijnstof en stikstofoxiden, zo bleek bij de stemming op woensdag. Er was voorheen reeds een informeel akkoord met het Nederlands Voorzitterschap van de Raad. Luchtvervuiling veroorzaakt ieder jaar ongeveer 400.000 vroegtijdige overlijdens.

25/11/2016

Europese steun voor nieuwe incubator voor duurzame chemie in Antwerpen

Beloftevolle start-ups en kansrijke innovatieprojecten in duurzame chemie op weg zetten naar groei en succes. Dat is de doelstelling van BlueChem, een nieuwe incubator voor duurzame chemie die tegen 2020 de deuren moet openen op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp.

25/11/2016

Vandaag stelden de FOD Mobiliteit en Vervoer en minister van Mobiliteit François Bellot de 7 nieuwe ‘groene’ wagens voor die door de inspecteurs van het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart en het DG Wegvervoer van de FOD zullen worden gebruikt voor professionele verplaatsingen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2019

09/12/2019