Nieuw op EMIS

4/4/2007
Binnen de Europese Unie is een handelssysteem van CO2-emissierechten opgezet. Elke lidstaat beschikt voor 2005-2007 over een toewijzingsplan dat emissierechten toewijst aan energie-intensieve bedrijfsinstallaties.Voor de 127 participerende energie-intensieve bedrijven (www.vlaanderen.be/lucht) met hun 169 bedrijfsvestigingen in het Vlaamse gewest (via de benchmarkconvenant) is de CO2-uitstoot in 2006 met 1,8% gedaald t.o.v. 2005, terwijl de Belgische economische groei met 3% toenam.
4/4/2007
De Vlaamse visserijsector moet resoluut kiezen voor een duurzame visserijpraktijk. Dat zei minister-president en Vlaams minister, bevoegd voor de zeevisserij, Yves Leterme op 3 april in Oostende. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek bracht een overzicht van de onderzoeksresultaten met het oog op een meer duurzame visserijpraktijk.
2/4/2007
Europa heeft reeds in 2001 beslist om zowel de invoer als de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en producten toe te laten. Daarom was het noodzakelijk om een regeling uit te werken waardoor bio-landbouwers en conventionele landbouwers de vrijheid behouden om de landbouwpraktijk van hun keuze uit te oefenen. Het voorontwerp van decreet - dat vandaag door de Vlaamse Regering principieel werd goedgekeurd - heeft een aantal zogenaamde co-existentieregels uitgewerkt om de keuzevrijheid - van producent n consument - te verzekeren en om eventuele economische schade te vermijden.
30/3/2007
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Energie Marc Verwilghen goed dat de financiering regelt van de opname en de verwerking van niet-ingekapselde radioactieve weesbronnen.
30/3/2007
Gemeenten, provincies en het Rijk zijn sinds 30 maart 2007 verplicht de risico's van gevaarlijke stoffen en situaties te registreren. Hiermee worden risicokaarten gemaakt. Burgers kunnen deze raadplegen op een speciale website.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving