Nieuw op EMIS

20/4/2007
De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de studies aangaande de vooruitzichten van de aardgas- en elektriciteitsbevoorrading die minister van Energie Marc Verwilghen voorstelde.
20/4/2007
Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van CO2-afvang en ondergrondse CO2-opslag. Het kabinet verwacht dat met deze technologie op termijn een vergaande CO2-reductie is te bereiken.
20/4/2007
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag een ontwerpbesluit tot wijziging van het groenestroombesluit definitief goedgekeurd.
16/4/2007
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SERV. De SERV is de overleg- en adviesraad van de Vlaamse sociale partners. De SERV adviseert over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze betrokken zijn.
16/4/2007
700 KMO's ondertekenden afgelopen weekend het 'KMO voor Kyoto' charter, om de uitstoot van broeikasgassen te helpen terugdringen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving