Nieuw op EMIS

16/3/2018

Wereldwijd wordt naar schatting jaarlijks meer dan 25 miljard ton beton gebruikt. De milieu-impact van betonproductie is groot, aangezien voor de aanmaak van beton naast granulaat (zand en stenen) ook cement nodig is. Dat is niet alleen energie-intensief, maar het zorgt ook voor een hoge uitstoot van CO₂. Daarbij komt jaarlijks een grote hoeveelheid bouw- en sloopafval vrij. 

16/3/2018

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VLAREBO-besluit (Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming).

16/3/2018

ECN spin-out LeydenJar Technologies heeft een kapitaalinjectie ontvangen van in totaal ruim € 1,5 miljoen. Hiermee kan LeydenJar zijn vinding – een batterij op basis van een silicium-anode in plaats van grafiet – verder ontwikkelen. De verbeterde Lithium Ion batterij kan tot 50% meer energie opslaan, wat een revolutie zou betekenen voor onder meer de verdere ontwikkeling van draadloze technologie en de elektrische auto.

16/3/2018
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten, op het vlak van sectorregelgeving rond omgeving. 
16/3/2018

De routekaart naar een energieneutrale stad in 2040 kan een pittig dossier worden voor de Amsterdamse gemeenteraad. Het masterplan van TU-hoogleraar Andy van den Dobbelsteen maakt de enorme schaal van de ambitie duidelijk. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2018