Nieuw op EMIS

1/4/2003
Het Zelzaatse chemisch bedrijf VFT Belgium is gestart met de sanering van haar bedrijfsterreinen. De sanering is een gevolg van een jaren geleden vermoede vervuiling van de bedrijfsterreinen - maar ook van naburige gronden en visvijvers - door PAK's, minerale olin en benzeen.
1/4/2003
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua nodigt u uit op de inhuldiging van het Vlaams natuurreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort op woensdag 2 april 2003.
1/4/2003
Op voorstel van de Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN (Financin, Begroting en Ruimtelijke Ordening) en Gilbert BOSSUYT (Mobiliteit, Openbare Werken) keurde de Vlaamse regering twee besluiten principieel goed.
1/4/2003
Op voorstel van Gilbert BOSSUYT, Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering principieel een besluit goedgekeurd om - in het kader van het rationeel energiegebruik - aan elk Vlaams gezin een bon toe te kennen die kan ingeruild worden tegen een spaarlamp of spaardouchekop.
1/4/2003
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Vera DUA, keurde de Vlaamse regering de steunmaatregel goed voor eigenaars die hun landbouwgronden willen bebossen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2018