Nieuw op EMIS

9/3/2018

In 2017 haalden de netbeheerders 1,1 miljoen euro op in de strijd tegen energiefraude. Ze startten samen ook 834 dossiers nieuwe dossiers op. 

9/3/2018

Begin 2015 sloot de Vlaamse overheid energiebeleidsovereenkomsten af met 328 energie-intensieve bedrijven uit verschillende sectoren. Uit een evaluatie blijkt dat die bedrijven samen jaarlijks het gemiddeld verbruik van 150.000 gezinnen besparen, wat overeenkomt met de isolatie van een half miljoen daken.

9/3/2018

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft het nieuwe Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022 voorgesteld. Met dit plan wil de Vlaamse overheid in de komende 5 jaar de focus op de bioboer zelf leggen en wil de biosector inspelen op de snelgroeiende vraag van de consument naar meer bioproducten van eigen bodem.

9/3/2018

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

9/3/2018
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief titel II en titel III van het VLAREM. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/11/2018