Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale versie van het referentiedocument 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations' is begin juli gepubliceerd.

Nieuw op EMIS

23/10/2003
Reeds jaren belooft de overheid hier eindelijk werk van te maken. In de LPG installaties, hun kwaliteit, hun veiligheid en de wettelijke bepalingen daaromtrent, zijn er 2 soorten installaties. Installaties geplaatst vr 01 juli 2001 en de installaties die zijn geplaatst na deze datum. De wetgever heeft op dat moment nl. de volledige wetgeving aangaande inbouw, installateurs ed. volledig gewijzigd. Dit is een hele verbetering geweest voor de LPG rijder op gebied van rechtszekerheid en veiligheid.
23/10/2003
Eind juli besliste de Vlaamse regering een reeks nieuwe milieubesluiten voor te leggen aan de Raad van State. Het gaat meer bepaald om beslissingen op het vlak van houtverbranding, afvalbeheer en het ontwerp van een heus houtafvalplan. Het ziet er nu naar uit dat deze besluiten zullen worden goedgekeurd. Bij Febelhout, de federatie van de hout- en meubelindustrie, is men niet te spreken over deze beslissingen, die veeleer politiek dan wetenschappelijk-technisch zijn onderbouwd en een waar gevaar betekenen voor de tewerkstelling en de concurrentiekracht binnen de sector.
23/10/2003
Vandaag gaan vier gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne-Waver en enkele tientallen wijken onder impuls van Bond Beter Leefmilieu en Igemo de weddenschap aan dat 8% CO2 sparen makkelijk kan. Burgemeesters, schepenen en wijkbewoners geven zichzelf daar 6 maanden voor. Dit is meteen ook een zeer belangrijke boodschap voor de federale regering, die er nog altijd niet in is geslaagd aan te geven welke regio of welke sector de Kyoto-uitdaging formeel zal aangaan.
23/10/2003
Dirk Struyf wordt de nieuwe voortrekker aan het hoofd van de Mestbank. De 43-jarige landbouwkundig ingenieur volgt Franois Stuyckens op.
23/10/2003
Men zegt wel eens dat de mensen altijd klagen, maar uit een grote bevraging van de ganse bevolking blijkt dat er toch een pak mr Belgen tevreden dan ontevreden zijn over de aspecten netheid en uitzicht van de gebouwen in de buurt. Iets minder is de modale Belg te spreken over de luchtkwaliteit en de rust, maar ook voor deze twee aspecten ligt het aantal enthousiaste huishoudens hoger dan het aantal misnoegde huishoudens. Vlamingen zijn doorgaans tevredener dan Walen, die op hun beurt de Brusselaars achter zich laten. Dit zijn enkele van de conclusies die men kan trekken na een vergelijking van de resultaten van de Algemene socio-economische enqute, die in oktober 2001 gehouden werd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/07/2018

12/07/2018